SUJUVAMPAA ARKEA-
LÄÄKEHOIDON ARVIOINNEILLA

 

Ikääntyessä lääkkeiden vaikutus elimistössä muuttuu.
Sairaudet ja monilääkitys voivat heikentää toimintakykyä ja arjessa pärjääminen hankaloituu.
Lääkehoidon eritasoiset arvioinnit antavat työkaluja lääkityksen tarkistamiseen.
Luotettavasti, ammattitaidolla.
Tavoitteena parempi toimintakyky ja sujuvampi arki.